ទំព័រ_បដា

ឈុតថ្នាំដុសធ្មេញ

ឈុតប៉ូលាធ្មេញ ត្រូវបានប្រើជាចម្បង ដើម្បីដុសសម្អាតផ្ទៃធ្មេញ កម្ចាត់បន្ទះ និងស្នាមប្រឡាក់ ដូច្នេះហើយធ្វើអោយរូបរាង និងធ្មេញសភ្លឺរលោង។ទន្ទឹមនឹងនោះ វិធីសាស្ត្រ និងជំនាញនៃការកិនត្រឹមត្រូវក៏អាចជំរុញចរាចរឈាមនៃជាលិកាអញ្ចាញធ្មេញ និងធ្វើឱ្យសុខភាពមាត់ធ្មេញកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ។

ឌីសប៉ូលាធ្មេញ ប៉ូលាធ្មេញ